Přepnout jazyk
Přepnout jazyk
Poptávka na produkt
Poptávka na servis

Aktuality

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

13.1.2022

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti RACCOON s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012845
Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

dokument